62 - 2-е Тимофею (2 Timotei)

2-е Тимофею (2 Timotei) Глава (Capitolul) 1 3:02

2-е Тимофею (2 Timotei) Глава (Capitolul) 2 3:55

2-е Тимофею (2 Timotei) Глава (Capitolul) 3 2:49

2-е Тимофею (2 Timotei) Глава (Capitolul) 4 3:20

0:00 /