61 - 1-е Тимофею (1 Timothy)

1-е Тимофею (1 Timothy) Глава (Chapter) 1 2:44

1-е Тимофею (1 Timothy) Глава (Chapter) 2 1:31

1-е Тимофею (1 Timothy) Глава (Chapter) 3 1:54

1-е Тимофею (1 Timothy) Глава (Chapter) 4 1:55

1-е Тимофею (1 Timothy) Глава (Chapter) 5 2:47

1-е Тимофею (1 Timothy) Глава (Chapter) 6 3:01

0:00 /