61 - 1-е Тимофею (1 Timotei)

1-е Тимофею (1 Timotei) Глава (Capitolul) 1 3:37

1-е Тимофею (1 Timotei) Глава (Capitolul) 2 2:08

1-е Тимофею (1 Timotei) Глава (Capitolul) 3 2:30

1-е Тимофею (1 Timotei) Глава (Capitolul) 4 2:38

1-е Тимофею (1 Timotei) Глава (Capitolul) 5 3:56

1-е Тимофею (1 Timotei) Глава (Capitolul) 6 4:00

0:00 /