34 - Наум (Nahum)

Наум (Nahum) Глава (Chapter) 1 1:51

Наум (Nahum) Глава (Chapter) 2 1:44

Наум (Nahum) Глава (Chapter) 3 2:34

0:00 /