13 - 1-я Паралипоменон (1 Cronici)

1-я Паралипоменон (1 Cronici) Глава (Capitolul) 1 5:03

1-я Паралипоменон (1 Cronici) Глава (Capitolul) 2 5:50

1-я Паралипоменон (1 Cronici) Глава (Capitolul) 3 2:39

1-я Паралипоменон (1 Cronici) Глава (Capitolul) 4 5:35

1-я Паралипоменон (1 Cronici) Глава (Capitolul) 5 4:17

1-я Паралипоменон (1 Cronici) Глава (Capitolul) 6 8:38

1-я Паралипоменон (1 Cronici) Глава (Capitolul) 7 5:43

1-я Паралипоменон (1 Cronici) Глава (Capitolul) 8 3:42

1-я Паралипоменон (1 Cronici) Глава (Capitolul) 9 5:48

1-я Паралипоменон (1 Cronici) Глава (Capitolul) 10 2:15

1-я Паралипоменон (1 Cronici) Глава (Capitolul) 11 6:00

1-я Паралипоменон (1 Cronici) Глава (Capitolul) 12 5:59

1-я Паралипоменон (1 Cronici) Глава (Capitolul) 13 2:21

1-я Паралипоменон (1 Cronici) Глава (Capitolul) 14 2:13

1-я Паралипоменон (1 Cronici) Глава (Capitolul) 15 4:25

1-я Паралипоменон (1 Cronici) Глава (Capitolul) 16 5:27

1-я Паралипоменон (1 Cronici) Глава (Capitolul) 17 4:19

1-я Паралипоменон (1 Cronici) Глава (Capitolul) 18 2:45

1-я Паралипоменон (1 Cronici) Глава (Capitolul) 19 3:45

1-я Паралипоменон (1 Cronici) Глава (Capitolul) 20 1:51

1-я Паралипоменон (1 Cronici) Глава (Capitolul) 21 5:24

1-я Паралипоменон (1 Cronici) Глава (Capitolul) 22 3:47

1-я Паралипоменон (1 Cronici) Глава (Capitolul) 23 4:15

1-я Паралипоменон (1 Cronici) Глава (Capitolul) 24 3:52

1-я Паралипоменон (1 Cronici) Глава (Capitolul) 25 3:49

1-я Паралипоменон (1 Cronici) Глава (Capitolul) 26 4:54

1-я Паралипоменон (1 Cronici) Глава (Capitolul) 27 5:10

1-я Паралипоменон (1 Cronici) Глава (Capitolul) 28 4:50

1-я Паралипоменон (1 Cronici) Глава (Capitolul) 29 6:09

0:00 /