10 - Друга книга Самуїлова

2-я Царств Глава 1 5:40

2-я Царств Глава 2 7:12

2-я Царств Глава 3 9:10

2-я Царств Глава 4 3:29

2-я Царств Глава 5 5:21

2-я Царств Глава 6 5:15

2-я Царств Глава 7 6:31

2-я Царств Глава 8 4:01

2-я Царств Глава 9 3:31

2-я Царств Глава 10 4:44

2-я Царств Глава 11 7:04

2-я Царств Глава 12 7:37

2-я Царств Глава 13 9:49

2-я Царств Глава 14 8:35

2-я Царств Глава 15 8:52

2-я Царств Глава 16 5:57

2-я Царств Глава 17 7:29

2-я Царств Глава 18 8:29

2-я Царств Глава 19 11:23

2-я Царств Глава 20 6:54

2-я Царств Глава 21 6:13

2-я Царств Глава 22 6:54

2-я Царств Глава 23 7:11

2-я Царств Глава 24 6:35

0:00 /