Паренко Иван

Паренко Иван

1-е Кор.9:19-22 7:07

1-е Царств 16:7 11:13

2-е Кор.13:5 12:55

Быт.18:1-8 13:45

Деян.1:1-3 17:19

Деян.26:19 15:41

Иерем.4:3 13:16

Иисуса Нав.9:1-6; От Иоан.21:4-13 16:46

Исх.5:1-3 11:55

К Евр.11:16 11:40

К Евр.1:1-4 8:12

К Ефес.2:11-13,19; Деян.4:23-24,31 12:55

К Ефес.2:4-6 11:44

К Римл.6:8-12; 1-е Тим.6:11-16 12:21

К Филипп.2:5-8 7:43

От Лук.14:1 19:21

От Лук.19:10 14:52

От Лук.24:1-9 14:49

От Матф.2:1-2, 10-11 17:31

0:00 /