Трудерунг Павел

1-е Кор.14:9-13 11:21

1-е Тим.4:12-16 23:33

Еккл.4:17; 5:1 7:21

Иерем.18:1-6 6:06

Ис.Нав. 24:14-17 13:41

К Филипп.1:18-24; 2-е Тим.4:6-8 11:54

От Лук.2:25-35 15:50

От Лук.2:25-35 15:11

От Лук.6:5-8; Иерем.42:1-3 24:14

От Матф.14:22-33; От Марк.6:51-52 15:02

0:00 /