Blagovam

Антонюк Николай Степанович

1-е Кор.14:33. (Антонюк Н. С.)       1:13:32

1-е Кор.15:1-8; От Луки 24:13-36. (Антонюк Н. С.)       37:21

1-е Кор.1:14-17. (Антонюк Н. С.)       39:15

1-е Кор.3:9-15; 4:1-5. (Антонюк Н. С.)       48:41

1-е Кор.4:1-5; 3:9-15. (Антонюк Н. С.)       1:24:09

1-е Кор.7:29-35. (Антонюк Н. С.)       1:51:45

1-е Петр.1:14-16. (Антонюк Н. С.)       44:34

1-е Петр.1:17. (Антонюк Н. С.)       44:22

1-е Петр.2:1-5. (Антонюк Н. С.)       1:05:28

1-е Петр.3:16. (Антонюк Н. С.)       41:07

1-е Петр.3:16. (Антонюк Н. С.)       39:29

1-е Петр.4:7. (Антонюк Н. С.)       57:45

1-е Тим.4:1. (Антонюк Н. С.)       1:14:20

1-е Тим.4:1. (Антонюк Н. С.)       1:17:36

1-е Тим.4:1. (Антонюк Н. С.)       1:11:30

1-е Тим.6:11-12; 3-е Цар.13:1-9. (Антонюк Н. С.)       43:33

1-е Тим.6:6. (Антонюк Н. С.)       44:07

1-е Фесс.5:16-23; Откр.2:12-17. (Антонюк Н. С.)       49:09

1-е Цар.21:1-9. (Антонюк Н. С.)       47:44

2-е Кор.5:17; К Ефес.4:21-32; 5:1. (Антонюк Н. С.)       55:07

2-е Кор.6:9. (Антонюк Н. С.)       1:12:35

2-е Парал.24:15-22. (Антонюк Н. С.)       31:35

2-е Парал.27:1-9. (Антонюк Н. С.)       25:19

2-е Петр.3:17-18. (Антонюк Н. С.)       46:44

2-е Тим.4:21,9. (Антонюк Н. С.)       47:01

2-е Тим.4:21. (Антонюк Н. С.)       44:48

2-е Тим.4:21. (Антонюк Н. С.)       37:38

2-е Цар.6:8-12. (Антонюк Н. С.)       5:37

3-е Иоанн.1:1-3. (Антонюк Н. С.)       45:56

3-е Иоанн.1:5. (Антонюк Н. С.)       38:05

3-е Цар.19:9. (Антонюк Н. С.)       48:50

Амос.1:9-10. (Антонюк Н. С.)       45:30

Быт.12:1-3;39:1-6. (Антонюк Н. С.)       30:31

Быт.18:13-19. (Антонюк Н. С.)       1:30:27

Быт.1:31. (Антонюк Н. С.)       1:15:55

Быт.1:31. (Антонюк Н. С.)       1:28:27

Быт.1:31. (Антонюк Н. С.)       1:33:24

Быт.1:31; 18:1-19. (Антонюк Н. С.)       1:42:02

Быт.1:31; 18:1-19. (Антонюк Н. С.)       1:32:10

Быт.21:14-20. (Антонюк Н. С.)       25:56

Быт.25:29-34. (Антонюк Н. С.)       49:35

Быт.26:12-17. (Антонюк Н. С.)       45:42

Быт.28:10. (Антонюк Н. С.)       39:11

Быт.35:1-19. (Антонюк Н. С.)       53:18

Быт.35:1-7;16-19. (Антонюк Н. С.)       46:34

Быт.37:15-16. (Антонюк Н. С.)       45:28

Быт.37:16. (Антонюк Н. С.)       55:00

Быт.37:16. (Антонюк Н. С.)       30:31

Быт.49:14-15. (Антонюк Н. С.)       44:38

Втор.5:18; Малах.2:14-16; 2-е Тим.2:22. (Антонюк Н. С.)       1:01:37

Втор.5:32-33; Прит.16:25. (Антонюк Н. С.)       45:44

Дан.1:1-21. (Антонюк Н. С.)       1:21:57

Дан.6:19-24. (Антонюк Н. С.)       59:43

Деян.11:20-30. (Антонюк Н. С.)       5:22

Деян.13:42-52. (Антонюк Н. С.)       12:48

Деян.15:36. (Антонюк Н. С.)       28:27

Деян.15:36. (Антонюк Н. С.)       28:08

Деян.1:1-3; Римл.14:17-18. (Антонюк Н. С.)       50:59

Деян.1:12-14. (Антонюк Н. С.)       47:32

Деян.20:6-12. (Антонюк Н. С.)       50:59

Деян.27:41-44. (Антонюк Н. С.)       37:32

Деян.28:21-24. (Антонюк Н. С.)       59:11

Деян.28:21-25. (Антонюк Н. С.)       38:44

Деян.3:1-16;4:4. (Антонюк Н. С.)       34:56

Деян.6:1-10. (Антонюк Н. С.)       33:02

Деян.6:1-7. (Антонюк Н. С.)       17:39

Екклес.12:1-7; Быт.49:22-27. (Антонюк Н. С.)       57:55

Екклес.12:1-7; Быт.49:22-27. (Антонюк Н. С.)       34:39

Иак.1:1-2; 1-е Петр.4:12-13; От Иоанн.8:1-11. (Антонюк Н. С.)       28:28

Иак.3:2. (Антонюк Н. С.)       51:58

Иак.5:14-20. (Антонюк Н. С.)       57:26

Исаия 38:9-22. (Антонюк Н. С.)       30:35

Исаия 40:28-31. (Антонюк Н. С.)       56:41

Исаия 43:21,7; От Иоанн.15:8. (Антонюк Н. С.)       36:02

Исаия 9:6-7; От Лук.5:1-11. (Антонюк Н. С.)       57:42

Исх.4:18-20, 24-26. (Антонюк Н. С.)       1:01:29

К Галат.6:2. (Антонюк Н. С.)       1:24:27

К Галат.5:6. (Антонюк Н. С.)       27:14

К Евр.11:16. (Антонюк Н. С.)       32:30

К Евр.11:16. (Антонюк Н. С.)       42:01

К Евр.11:24-28. (Антонюк Н. С.)       43:24

К Евр.12:1-2. (Антонюк Н. С.)       1:01:23

К Евр.12:28-29. (Антонюк Н. С.)       1:02:58

К Евр.3:4-6. (Антонюк Н. С.)       31:33

К Евр.5:7-10. (Антонюк Н. С.)       36:03

К Ефес.1:1-14. (Антонюк Н. С.)       32:59

К Ефес.2:1-6. (Антонюк Н. С.)       59:19

К Ефес.4:17. (Антонюк Н. С.)       38:05

К Ефес.5:15-16. (Антонюк Н. С.)       1:11:13

К Ефес.5:15-21. (Антонюк Н. С.)       59:36

К Колос.3:1-4. (Антонюк Н. С.)       28:16

К Римл.14:17-18. (Антонюк Н. С.)       47:55

К Тит.2:11-13. (Антонюк Н. С.)       55:47

К Тит.2:9-10. (Антонюк Н. С.)       45:58

К Филипп.2:19-23. (Антонюк Н. С.)       27:18

К Филипп.3:14. (Антонюк Н. С.)       53:39

К Филипп.3:17-21. (Антонюк Н. С.)       43:20

К Филипп.4:1-5. (Антонюк Н. С.)       40:03

Лев.18:1-5. (Антонюк Н. С.)       28:44

Лев.24:1-4. (Антонюк Н. С.)       31:18

Неем.11:6. (Антонюк Н. С.)       53:09

От Иоанн.10:1-15. (Антонюк Н. С.)       52:50

От Иоанн.14:30; 1-е Иоанн.3:8. (Антонюк Н. С.)       1:02:04

От Иоанн.15:8. (Антонюк Н. С.)       54:14

От Иоанн.19:17-18; От Лук.14:27.(АнтонюкН.С.)       26:40

От Иоанн.20:19-28. (Антонюк Н. С.)       29:15

От Иоанн.20:27. (Антонюк Н. С.)       49:54

От Иоанн.21:1-12. (Антонюк Н. С.)       39:02

От Иоанн.21:1-14. (Антонюк Н. С.)       26:35

От Иоанн.21:14-24. (Антонюк Н. С.)       24:07

От Иоанн.5:1-7. (Антонюк Н. С.)       1:01:58

От Иоанн.5:6-8. (Антонюк Н. С.)       1:05:41

От Луки 13:10-17. (Антонюк Н. С.)       34:56

От Луки 17:12-19. (Антонюк Н. С.)       32:27

От Луки 18:1 (Антонюк Н. С.)       47:35

От Луки 19:1-10. (Антонюк Н. С.)       31:00

От Луки 23:33-43; Пс.118:71. (Антонюк Н. С.)       25:01

От Луки 24:13-36. (Антонюк Н. С.)       1:01:01

От Луки 2:25-35. (Антонюк Н. С.)       33:09

От Марк.13:31-37. (Антонюк Н. С.)       50:30

От Марк.13:31-37. (Антонюк Н. С.)       42:11

От Марк.14:1-9. (Антонюк Н. С.)       1:01:04

От Марк.14:48-52. (Антонюк Н. С.)       1:00:38

От Матф.14:15-21; Деян.11:22-24. (Антонюк Н. С.)       32:55

От Матф.15:21-28. (Антонюк Н. С.)       29:41

От Матф.19:30. (Антонюк Н. С.)       23:53

От Матф.1:18-25. (Антонюк Н. С.)       38:19

От Матф.20:17-28. (Антонюк Н. С.)       51:44

От Матф.20:17-28. (Антонюк Н. С.)       1:05:52

От Матф.20:17-28. (Антонюк Н. С.)       48:03

От Матф.20:17-28. (Антонюк Н. С.)       47:28

От Матф.25:13-30. (Антонюк Н. С.)       38:19

От Матф.2:1-12. (Антонюк Н. С.)       33:16

От Матф.2:1-9. (Антонюк Н. С.)       32:50

От Матф.5:1-4. (Антонюк Н. С.)       27:04

От Матф.5:3. (Антонюк Н. С.)       37:50

От Матф.5:9. (Антонюк Н. С.)       38:20

От Матф.6:31. (Антонюк Н. С.)       25:55

От Матф.7:1. (Антонюк Н. С.)       31:39

От Матф.9:14-15; 6:16-18. (Антонюк Н. С.)       57:54

От Матф.9:36-38; 28:1-10,16-20. (Антонюк Н. С.)       34:37

Ответ на вопрос о посте. (Антонюк Н. С.)       10:57

Ответы на вопросы. О братстве. (Антонюк Н. С.)       1:18:27

Откр.1:1-4. (Антонюк Н. С.)       46:55

Откр.1:1-4. (Антонюк Н. С.)       34:24

Откр.3:1-6. (Антонюк Н. С.)       42:20

Откр.3:1-6. (Антонюк Н. С.)       35:26

Откр.3:14-22. (Антонюк Н. С.)       35:35

Прит.1:1-5 (Антонюк Н. С.)       51:34

Прит.22:1. (Антонюк Н. С.)       28:33

Прит.24:3-4. (Антонюк Н. С.)       47:28

Псал.64:5. (Антонюк Н. С.)       38:58

Псал.72:23-25. (Антонюк Н. С.)       54:59

Псал.77:20. (Антонюк Н. С.)       44:06

Псал.91:13-16. (Антонюк Н. С.)       23:05

Связь поколений. (Антонюк Н. С.)       26:10

Совет покаявшимся. (Антонюк Н. С.)       3:20

Советы выбора профессии. (Антонюк Н. С.)       55:24

Советы руководителям молодежи. (Антонюк Н. С.)       1:32:34

Суд.18:7 (Антонюк Н. С.)       32:59

Этика отношений. (Антонюк Н. С.)       16:15